قلم و کامپیوترهای وکام

ردیفعنواننمایش/دانلود راهنما
1Wacom MobileStudio Pro 13 & 16 (DTH-W1620x / DTH-W1320x) User Manualنمایش
2Cintiq Companion 2 (DTHW1310x) User Manualنمایش
3Cintiq Companion (DTHW1300x) User Manual
نمایش
4Cintiq Companion Hybrid (DTHA1300x) User Manualنمایش

قلم و صفحه نمایش های وکام

ردیفعنواننمایش / دانلود راهنما
1Wacom Cintiq Pro 24 Pen only (DTK-2420) User Manualنمایش
2Wacom Cintiq Pro 24 / 32 Pen and Touch (DTH-2420 / DTH-3220) User Manualنمایش
3Wacom Cintiq Pro 13 / 16 (DTH-1320 / DTH-1620) User Manualنمایش
4Cintiq 27QHD Pen and Touch (DTH-2700) User Manualنمایش
5Cintiq 27QHD Pen only (DTK-2700) User Manual
نمایش
6Cintiq 24HD Pen and Touch (DTH-2400) User Manual
نمایش
7Cintiq 24HD Pen only (DTK-2400) User Manual
نمایش
8Cintiq 22HD Pen and Touch (DTH-2200) User Manual
نمایش
9Cintiq 22HD Pen only (DTK-2200) User Manual
نمایش
10Cintiq 13HD Pen and Touch (DTH-1300) User Manual
نمایش
11Cintiq 13HD Pen only (DTK-1300) User Manual
نمایش
12Cintiq 21UX (DTZ-2100) User Manual
دانلود
13Cintiq 21UX (DTK-2100) User Manual
دانلود
14Cintiq 20WSX (DTZ-2000) User Manual
دانلود
15Cintiq 18SX (PL800) User Manual
دانلود
16Cintiq 15X (PL-500) User Manual
دانلود
17Cintiq 12WX (DTZ-1200) User Manual
دانلود
18Wacom Gesture Guide
دانلود

قلم و صفحه های وکام

ردیفعنواننمایش / دانلود راهنما
1Wacom Intuos Pro (PTH-660 / 860 / 660P / 860P) User Manual
نمایش
2Wacom Intuos M BT (CTL-6100WL) User Manualنمایش
3Wacom Intuos M (CTL-6100) User Manualنمایش
4Wacom Intuos S BT (CTL-4100WL) User Manualنمایش
5Wacom Intuos S (CTL-4100) User Manualنمایش
6Intuos Art, Comic, Photo, 3D (CTHx | 2015) User Manualنمایش
7Intuos Draw (CTLx | 2015) User Manualنمایش
8Intuos Pro (PTH-451 / 651 / 651SE / 851) User Manualنمایش
9One by Wacom (CTL-472 / 672 | 2017) User Manualنمایش
10Intuos Pen and Touch (CTHx | 2013) User Manualنمایش
11Intuos Pen (CTLx | 2013) User Manualنمایش
12Bamboo Connect, Splash, Capture, Create (CTL / CTHx) User Manualدانلود
13Intuos5 (PTH-450 / 650 / 850) User Manualدانلود
14Bamboo Pen, Bamboo Touch, Bamboo Fun (CTL / CTHx) User Manualدانلود
15Intuos4 Wireless (PTK-540WL) User Manualدانلود
16Intuos4 (PTK-440 / 640 / 840 / 1240) User Manualدانلود
17Bamboo (MTE-450 | 2007-2009) User Manualدانلود
18Bamboo Fun (CTE-450 / 650) User Manualدانلود
19Intuos3 (PTZx) User Manualدانلود
20Graphire4 (CTE-440 / 640) User Manualدانلود
21Graphire3 (CTE-430 / 630) User Manualدانلود
22Intuos2 Mac (XDx) User Manualدانلود
23Intuos2 Windows (XDx) User Manualدانلود
24Graphire2 (ETx) User Manualدانلود
25Intuos (GDx | 1998-2001) for Mac User Manualدانلود
26Intuos (GDx | 1998-2001) for Windows User Manualدانلود
27Graphire for Windows (ETx) User Manualدانلود
28Graphire for Mac (ETx) User Manualدانلود
29Graphire Bluetooth (CTE-630BT) User Manualدانلود
30PenPartner USB User Manualدانلود
31PenPartner User Manualدانلود
32Wacom Gesture Guideدانلود
33Bamboo Pad Gesture Guideدانلود

پدهای هوشمند وکام

ردیفعنواننمایش / دانلود راهنما
1Bamboo Folio User Manualدانلود
2Bamboo Slate User Manual
دانلود
3Bamboo Spark User Manual
دانلود

قلم های هوشمند وکام

ردیفعنواننمایش / دانلود
1Bamboo Tip User Manual
دانلود
2Bamboo Fineline 3 User Manual
دانلود
3Inkling User Manual
دانلود
محصولات وکامنمایش/دانلود فیلم آموزشی
اینتوس پرو 2017نمایش
اینتوس پرو با کاغذ
نمایش
اینتوس 2018نمایش
اینتوس پرونمایش
اینتوس نمایش
بمبو اسکتچنمایش
بمبو اینکنمایش
بمبو تیپنمایش
بمبو فاین لایننمایش
بمبو فولیو و اسلیتنمایش
سینتیک 22 اینچ تاچنمایش
سینتیک 22 اینچنمایش
سینتیک 27 اینچ تاچنمایش
سینتیک 27اینچ نمایش
سینتیک پرونمایش
سینتیک 13 اینچ تاچنمایش
سینتیک 13 اینچنمایش
موبایل پرو استودیونمایش
اسکتچ پد پرونمایش
نرم افزار(Inkspace)نمایش
پایه وکامنمایش

جهت دانلود نرم افزار و استفاده از امکانات سایت وکام پس از خرید محصول وارد لینک زیر شوید و فرم مربوطه را پر کنید.