Wacom MobileStudio Pro موبایل استودیو وکام طراحی شده تا به شما اجازه خلق ایده ها را در هر جا
و زمانی بدهد.قلم و کامپیوتر وکام یک استودیوی کامل ازابزارهای کاربردی
را با وزن و حجم کم و قلم دیجیتال برای شما به ارمغان می آورد