آخرین درایور ها

آخرین درایورهای محصولات قلم و صفحه نمایش و قلم و صفحه وکام

| درایور مکینتاش نسخه 2-6.4.6 (مک 11 تا 14) | 21/04/2024 | 164 مگابایت

  | درایور ویندوز نسخه 2-6.4.6 (ویندوز 10 و 11) | 21/04/2024 | 144 مگابایت

 • :سازگار با کلیه محصولات وکام
 • Wacom Intuos (CTL-4100/6100/4100WL/6100WL)
  Wacom Cintiq Pro (DTK-2420 & DTH-1320/1620/2420)
  Wacom Cintiq Pro Engine (DPM-W1000)
  Wacom Intuos Pro (460/660/860/660p/860p)
  Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320/1620)
  One by Wacom (CTL-471/671/472/672)
  ExpressKey Remote (EKR-100)
  Cintiq Companion 2 (DTH-W1310)
  Cintiq Companion Hybrid (DTH-A1300)
  Cintiq Companion (DTH-W1300)
  Cintiq 27QHD (DTK-2700 & DTH-2700)
  Cintiq 24HD (DTK-2400 & DTH-2400)
  Cintiq 22HD (DTK-2200 & DTH-2200)
  Cintiq 13HD (DTK-1300 & DTH-1300 & DTC-133) Cintiq 16 (DTK-1660)
 • Cintiq 22 (DTK-2260) Cintiq 21UX (DTK-2100) Cintiq 12WX (DTZ-1201W)
  Intuos (CTL-490/690 & CTH-490/690)
  Intuos (CTL-480/680 & CTH-480/680) Intuos Pro (PTH-451/651/851)
  Intuos 5 (PTK-450/650 & PTH-450/650/850)
  Intuos 4 (PTK-440/640/840/1240/540WL)
 • Business Products:
  DTU-1031
  DTU-1031X
  DTU-1141
  DTH-1152
  DTU-1631
  DTK-1651
  DTU-1931
  DTU-2231
  DTK-2241
  DTH-2242
  DTK-2451
  DTH-2452

درایور های قلم Bamboo Ink Stylus

  | درایور قلم Bamboo Ink نسخه 10-7.6 (ویندوز 10)  |  12/6/2017   |  22 مگابایت

نسخه قبلی درایور

درایورهای قبلی محصولات قلم و صفحه نمایش و قلم و صفحه

  | درایور مکینتاش نسخه 3-6.3.37 (مک 10.11الی10.15) | 15/3/2018 | 90 مگابایت

  | درایور ویندوز نسخه 6.3.35.3  (ویندوز 7، 8 و 10)  |  4/03/2018   |  60 مگابایت

Wacom Cintiq Pro (DTH-1320/1620)
Wacom Intuos Pro (PTH-660/860)
Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320/1620)
One by Wacom (CTL-471/671/472/672)
ExpressKey Remote (EKR-100)
Cintiq Companion 2 (DTH-W1310)
Cintiq Companion Hybrid (DTH-A1300)
Cintiq Companion (DTH-W1300)
Cintiq 27QHD (DTK-2700 & DTH-2700)
Cintiq 24HD (DTK-2400 & DTH-2400)
Cintiq 22HD (DTK-2200 & DTH-2200)
Cintiq 13HD (DTK-1300 & DTH-1300)
Cintiq 21UX 2 (DTK-2100)
Cintiq 12WX (DTZ-1201W)
Intuos (CTL-490/690 & CTH-490/690)
Intuos (CTL-480/680 & CTH-480/680) Intuos Pro (PTH-451/651/851)
Intuos 5 (PTK-450/650 & PTH-450/650/850)
Intuos 4 (PTK-440/640/840/1240/540WL)

Business Products:
DTU-1031
DTU-1031X
DTU-1141
DTH-1152
DTU-1631
DTK-1651
DTU-1931
DTU-2231
DTK-2241
DTH-2242
DTK-2451
DTH-2452

درایور پد امضا

درایور پد امضا نسخه 5.4.5

 STU-WACOM-DRIVER