با محصولات وکام می توانید ساده تر از آنچه که فکر می کنید حس نقاشی واقعی را تجربه کنید.سری وان بای وکام ، اینتوس ، اینتوس پرو و سینتیک محصولاتی هستد که در شاخه های مختلف هنری مانند Digital Painting ، Digital sketch & Drawing ، Comic & manga Creation , Animation & Game , 3D Sculping & Modeling در سطوح مختلف مقدماتی تا پیشرفته کاربرد فراوانی دارد.

:Model, sculpt and paint with precision

:Wacom products for drawing