وکام برای طراحی:

با محصولات وکام می توانید طرح های خودراوارددنیای دیجیتال کنید.وکام تجربه ای نوین در طراحی رابرای شمابه ارمغان می آورد.

 

کیفیت و سرعت عمل را با هم تجربه کنید:

اگربه طراحی حرفه ای علاقمندیدویااز طراحان حرفه ای هستید.یکی ازمحصولات زیررابا توجه به سطح توانایی تکنیکی ومالی خریداری کنیدو لذت کار با قلم حساس به فشار و زاویه وکام را به جای استفاده از موس و کیبورد روی مانیتورویاتبلت راتجربه کنیدو کنترل،تمرکزوهماهنگی چشم ها و دست های خودرابه بالاترین حدممکن برسانید.

 

طراحی آسان با وکام

قابلیت Touch وکام:

با استفاده از قابلیت multi-touch صفحه نمایش ها و تبلت های وکام در حالیکه با یک دست با قلم کار میکنید،

با دست دیگر کارهایی از قبیل zoom,rotate,pan.navigation…را براحتی انجام دهید و سرعت عمل و تمرکز کارتان را افزایش دهید.

طراحی با محصولات وکام

 

:Wacom products for graphic design